Forside

Metakognitiv terapi for dig som sundhedsprofessionel

Få motivationen og arbejdsglæden tilbage

Du er uddannet i at tage dig af mennesker med komplekse problemer.

Er din hverdag præget af nærvær og arbejdsglæde, klare grænser mellem arbejde og fritid, evne til at sige fra, energi og kreativitet i dit arbejde og din fritid?

Eller oplever du det stik modsatte?

Hvorfor skal arbejdet med at støtte andre gå ud over din egen trivsel?

Måske kender du følgende temaer og de tanker der følger med:

At tage arbejdet med hjem

Gør jeg det godt nok? Er der styr på det når jeg ik er der? Hvordan kan jeg løse det og det problem? Hvad nu hvis de lider?

Grænseoverskridende / udadreagerende adfærd

Hvordan håndterer jeg det? Hvorfor sagde jeg ikke fra? Hvad hvis jeg ikke kan holde til det? Hvad hvis det ødelægger relationsarbejdet?

Udbrændthed

Hvorfor er jeg blevet kold? Hvad hvis jeg aldrig finder tilbage til at kunne føle noget for dem jeg arbejder med? Kan jeg nogensinde finde tilbage til glæden ved mit arbejde?

Modløshed / opgivenhed

Jeg føler mig ikke god nok! Jeg gør ingen forskel for nogen! Hvorfor får jeg ikke de resultater jeg går efter?

Egne traumer aktiveret

Jeg knækker mentalt af mit arbejde! Jeg kan ikke være i det!

Metakognitiv terapi kan være lige den mentale og følelsesmæssige hjælp du har brug for.

Terapiformen er designet til at lære dig at lade dit sind regulere sig selv, og give dig kontrollen tilbage over hvilke tanker du vil bruge tid på, og hvilke du vil slippe.

Anbefalinger

“Min dialog med Mark har været med til at ruste mig både fagligt og personligt til i højere grad at kunne håndtere stress og bekymringer.”

Nicolai

“Jeg får skabt mere ro omkring mig og inde i mig selv... hvor førhen der ville jeg mere buldre afsted”

Nada

​ “Det har givet mig ro på arbejdet, har haft nemmere ved at håndtere pressede situationer og ikke bekymre mig unødigt og for længe om ting vi ikke kan ændre på”

Lennart

Hvad gør metakognitiv terapi unikt?

CV

Først og fremmest er det effektiviteten af terapiformen. I flere forsøg, som er blevet gentaget, har metakognitiv terapi vist sig at være mere effektiv end både kognitiv terapi og psykofarmaka.

Det skyldes hovedsageligt at teorien bygger på en ‘Buttom up’ tilgang. Det vil sige at det ikke er en fix idé der efterfølgende er blevet testet af og rettet lidt til, men det er bygget på en model af sindet som fra starten trækker på det vi ved om hjernen og psyken ud fra især kognitionspsykologi, samt det der kaldes psykologisk homeostase.

Det er den første terapeutiske behandlingsform der er bygget på solid viden om sindet fra starten.

Det er unikt for den her terapiform at der lægges så grundigt vægt på metakognition, hvilket vil sige tanker om tanker.

Det gør at behandlingen ikke behøves at fokusere på tanke efter tanke, men de mekanismer der ligger bag at tankerne fylder (uanset hvilke tanker det er).

Forskningsresultater

Der er foretaget en del studier af effektiviteten af metakognitiv terapi, også holdt op imod kognitiv terapi og psykofarmaka.

Det tredje metastudie, foretaget af Rawat et al. (2023), hvor resultatet af flere studier blev lagt sammen, viste ligesom de forrige metastudier at metakognitiv terapi er mere effektivt end kognitiv terapi, endda 35% mere effektivt.

Metakognitiv terapi kan behandle på flere diagnostiske tilstande samtidig, i modsætning til fx CBT som må behandle på en af gangen over længere tid.

Derfor kaldes det også en korttidsterapi.

Til gengæld varer effekten længere end ved hidtil kendte terapiformer.

CV

Min rejse som behandler

Jeg er skolet i den socialpædagogiske og socialpsykiatriske verden, med masser af NADA, mindfulness, uddannelse i motiverende samtaler og en grunduddannelse i kognitiv terapi, samt psykoterapeutiske kurser i anerkendelse m.m.

Jeg har altid ønsket at gøre en forskel for mennesker med komplekse problemer, og derfor har jeg grundlæggende været drevet af at finde frem til det der virker. Min hypotese har været at der må være en metode eller teoretisk retning som er mere i overensstemmelse med hvordan mennesket fungerer, end andre retninger.

Ti-øren faldt først da jeg sygemeldte mig med stress i 2014 og derefter sagde op på det socialpsykiatriske bosted hvor jeg arbejdede.

Herefter havde jeg tid og rum til at prøve metoderne af på mig selv.

Jeg lavede mindfulness og kognitive arbejdsskemaer samtidig med at jeg havde samtaler med forskellige psykologer i perioden.

Den kognitive terapi og mindfulness var utrolig tungt og slidsomt at lave, og ofte fik jeg det ikke gjort da stress, angst og søvnløshed fyldte, samtidig med de depressive huller jeg røg ned i.

Psykologsamtalerne virkede som en midlertidig lettelse og jeg blev da klogere på nogle ting, men ikke noget der rykkede ved mig grundlæggende.

Selv om jeg langsomt kom i bedring følte jeg stadig at jeg var som et åbent sår, og min tidligere hårde hud og ro var der ikke på samme måde mere.

Jeg startede firma som selvstændig mentor og støtte-kontaktperson og lavede også kognitiv terapi i denne periode.

Jeg har haft samarbejde med fire forskellige kommuner og haft flere forskellige mentorer til at arbejde for mig.

Ud over det blev jeg instruktør i psykisk førstehjælp for Psykiatrifonden og mødeleder i et erhvervsnetværk.

En dag faldt jeg over Pia Callesens bog ‘Lev mere, tænk mindre’, og det var en øjenåbner. Især fordi jeg kunne se at forskningen også bakkede op om netop denne tilgang.

Jeg slugte bogen, brugte principperne på mig selv så godt jeg kunne, og søgte om optagelse på uddannelsen til at blive metakognitiv terapeut.

Det er det vigtigste skridt jeg har taget for at finde den mest effektive behandlingsform, og efterfølgende har jeg mærket både en stor forandring på mig selv og langt bedre resultater for de mennesker jeg behandler.

Derfor har jeg søgt optagelse på level 2, som er den højeste level man kan opnå fra metakognitivt institut (den eneste anerkendte uddannelse i metakognitiv terapi), og jeg bliver færdig i maj 2024.

I min tid som metakognitiv terapeut har jeg hjulpet mennesker med stress, angst, ocd, ptsd, borderline personlighedsforstyrrelse, depression, skizofreni, misbrug, adhd, autisme, og også tilstande der ikke nødvendigvis kan puttes en diagnose på, men hvor selvværdet er lavt, der er søvnproblemer eller andet.

Jeg har endda haft en leder som bare gerne ville optimere sit fokus og sin empati, hvilket lykkedes med fint resultat.

Jeg må sige at når selv mennesker med skizofreni oplever en fuld Recovery og ikke længere kan siges at have diagnosen, så er det virkelig en effektiv behandlingsmetode jeg har fundet.

En metode der kommer tættest på den måde menneskets sind fungerer.
Som sundhedsprofessionel vil du derfor både opleve selv at komme dig gennem terapien, men samtidig også stå med helt nye perspektiver på det menneskelige sind, hvilket helt sikkert vil være en hjælp i dit arbejde med mennesker.

Hvorfor ikke tage en gratis og uforpligtende samtale om det?
Du bestemmer selv om det skal være online eller ved fysisk fremmøde.

Book en gratis introsamtale

Jeg tilbyder også online terapi ved hjælp af krypteret videoplatform.

Produkter og priser

1:1 metakognitivt forløb til sundhedsprofessionelle: 7.500 kr.

Forløb arrangeret gennem arbejdspladsen:

To-dages kursus i mct (min. 3 max 7 på et hold): 5.750 pr. person

En-dages intro til mct (min. 3 max 7 på et hold): 4.000 pr. person

1:1 Premium lederforløb til ledere og mellemledere i sundhedsbranchen: 22.500 kr.

(alle priser er ex. moms)

CV

Anbefalinger

“Min dialog med Mark har været med til at ruste mig både fagligt og personligt til i højere grad at kunne håndtere stress og bekymringer.”

Nicolai

“Jeg får skabt mere ro omkring mig og inde i mig selv... hvor førhen der ville jeg mere buldre afsted”

Nada

​ “Det har givet mig ro på arbejdet, har haft nemmere ved at håndtere pressede situationer og ikke bekymre mig unødigt og for længe om ting vi ikke kan ændre på”

Lennart